Posted by: harmboer | February 23, 2011

False consensus

Aannames leiden tot miscommunicatie…

Als wij met elkaar aan het communiceren zijn gaan wij er vaak vanuit dat iedereen ons begrijpt. Mijn verhaal was duidelijk en de ontvanger heeft het natuurlijk wel begrepen. Vaak gaan we er vanuit dat de andere op ons lijkt. De waarheid blijkt vaak anders.

Dit is een prachtige bron voor valse aannames en inschattingsfouten omdat we veronderstellen dat de ander het met ons eens is, ons heeft begrepen! In de psychologie ook wel het false consensus effect genoemd.

Hierdoor ontstaan misverstanden. Misverstanden die later makkelijk kunnen leiden tot weerstand. Gesprekspartners komen op verschillende golflengte’s te zitten en praten langs elkaar heen.

Meestal vergeten we de controle vraag te stellen. Als ik het goed begrepen heb dan….. Dit zijn altijd gesloten vragen die dus alleen met ja of een nee beantwoord kunnen worden.

Stel dus bij ieder gesprek wat u voert deze controle vraag! voorkom misverstanden en zorg dat uw gesprekspartner het zelfde denkt,voelt, beleeft als u. Een misverstand is snel ontstaan.

Harm Boer

bedrijfsacteur

Categories